Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

metanoiaa
metanoiaa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyszkaminnie myszkaminnie
metanoiaa
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaiblameyou iblameyou
metanoiaa
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant

October 27 2018

metanoiaa
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viarabarbarowy rabarbarowy
metanoiaa
metanoiaa
Reposted fromshakeme shakeme viagabor gabor

October 23 2018

metanoiaa
7760 27b2 500
Porto '18
Reposted fromFuel Fuel viabukazla bukazla
metanoiaa
Work by Niks Westergard @nilsrva in Richmond, Virginia.
Reposted frompsychedelix psychedelix viagregorczykm gregorczykm

October 18 2018

metanoiaa
4344 beed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunknown6 unknown6

October 13 2018

metanoiaa
metanoiaa
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
metanoiaa
2775 e784 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamadream dreamadream
metanoiaa
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamefir mefir
metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
metanoiaa
Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi,
by stracić z oczu widok lądu.
— Krzysztof Kolumb
Reposted fromavooid avooid

October 05 2018

metanoiaa
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl