Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

metanoiaa
0446 a52e
Reposted fromollardo ollardo viakrolfasolek krolfasolek
4569 8b2a 500

blackfashion:

guardyourheartstrings:

lifeofmythoughts:

THIS. IS. ABSOLUTELY. INCREDIBLE. 🙌🏾 Unbelievable talent.

Who is the artist?

Arinze Stanley 

ig: @harinzeyart

A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
metanoiaa
7870 4538
Reposted fromusual usual viacoffeelover coffeelover
metanoiaa
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
metanoiaa
Masz zapach spełniających się marzeń.
metanoiaa
7115 4f03 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
metanoiaa
7161 d906
Reposted fromcalifornia-love california-love
6914 e24c 500
Reposted fromink ink vialifeless lifeless
metanoiaa

[video]

metanoiaa
5263 19be
Reposted fromNajada Najada viaYochevedPuah YochevedPuah
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viamayamar mayamar
metanoiaa
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viaboredtodeath boredtodeath

March 25 2017

metanoiaa
9127 7360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle
metanoiaa
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura
Reposted fromfioletowa fioletowa viacrispybones crispybones
metanoiaa
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacrispybones crispybones

March 24 2017

metanoiaa
6838 ed9e
metanoiaa
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
metanoiaa
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
metanoiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl