Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa
5069 cf09
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaciarka ciarka
metanoiaa
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
4554 588b

August 10 2017

metanoiaa
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viaoutoflove outoflove
4089 704f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viashakeme shakeme
2559 3add
metanoiaa
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viashakeme shakeme
metanoiaa
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda
metanoiaa
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
metanoiaa
metanoiaa
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
metanoiaa
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss

August 08 2017

metanoiaa
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaprzekleta przekleta
metanoiaa
metanoiaa
6169 ae8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie via100p 100p
metanoiaa
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
metanoiaa
8984 b0a0 500
Reposted fromsosna sosna viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl