Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

metanoiaa
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
metanoiaa
5354 093a
Reposted fromoutline outline via12czerwca 12czerwca
metanoiaa
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasectum-sempra sectum-sempra
metanoiaa
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialoveveryone loveveryone
metanoiaa
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
metanoiaa
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
metanoiaa
metanoiaa
Reposted fromheroes heroes
metanoiaa
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viajunior13 junior13
metanoiaa
Durdle Door

July 06 2018

metanoiaa
metanoiaa
Reposted fromgruetze gruetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
metanoiaa
3469 0d0e 500
parallel life goals
metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa

jpjordaanphoto: In Bolivia they [llamas] are not found in the wild like they’re Vicuña cousins, they are only domesticated, much like cows in other parts of the world

metanoiaa
Reposted fromgruetze gruetze viaAmericanlover Americanlover
metanoiaa
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
metanoiaa
9849 bc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
metanoiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl