Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

metanoiaa

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
metanoiaa
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie
metanoiaa

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

metanoiaa
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viasoko soko
metanoiaa
8513 9ae8 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasoko soko

August 16 2018

metanoiaa
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viacrying-lightning crying-lightning
metanoiaa
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous
2780 a722
Reposted frombrumous brumous
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viamaryjanejanis maryjanejanis

August 07 2018

metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa
4138 9071
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastylte stylte
metanoiaa
metanoiaa
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylte stylte

July 07 2018

metanoiaa
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
metanoiaa
5354 093a
Reposted fromoutline outline via12czerwca 12czerwca
metanoiaa
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasectum-sempra sectum-sempra
metanoiaa
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialoveveryone loveveryone
metanoiaa
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl