Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

metanoiaa
Przygody życia zaczynają się najczęściej od małych decyzji. Fajnie, że masz taki entuzjazm.

November 19 2017

metanoiaa
9924 3aab 500
metanoiaa
metanoiaa
9651 e209 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
metanoiaa
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viaAmericanlover Americanlover

November 09 2017

metanoiaa

Kocham Cię i życzę Ci, żebyśmy się często bawili w chowanego i rozmawiali, kiedy bierzesz prysznic, i trzymali się często za rękę, i wychodzili razem, żeby coś zjeść, i nie obrażali się na siebie, kiedy wyjadasz mi coś z talerza, i rozmawiali o tym, jak minął dzień, i śmiali się ze swoich wariactw, i oglądali wspaniałe filmy, i oglądali głupie filmy, i robili ci zdjęcia, i tulili się, kiedy się boisz, i zastanawiali się, kim jesteś naprawdę. I życzę Ci, żebyśmy oboje wiedzieli, że przy mnie jesteś bezpieczny, i żebym mogła Ci dawać to, co we mnie najlepsze i mówić Ci prawdę, i próbować być bliżej, bo pięknie jest uczyć się Ciebie i warto zrobić ten wysiłek, i jakimś cudem, jakimś cudem, jakimś cudem opowiedzieć Ci chociaż trochę o nieprzepartej, dozgonnej, przemożnej, bezwarunkowej, wszechogarniającej, rozpierającej serce, wzbogacającej umysł, ciągłej miłości, jaką do Ciebie czuję.

- Sarah Kane

metanoiaa
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viakotfica kotfica
metanoiaa
7667 795b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaQudaci Qudaci
metanoiaa
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

November 08 2017

metanoiaa
Hyocheon Jeong
Reposted fromEmisja Emisja
metanoiaa
3270 d7a2 500
Reposted frommyrla myrla viapseudooptymistka pseudooptymistka

October 25 2017

metanoiaa
0216 f4b6
9484 bd6f 500

avenuesofinspiration:

Winter in the City | Photographer © | AOI

Reposted fromdivi divi viaalensztajn alensztajn
metanoiaa

October 23 2017

metanoiaa
metanoiaa
7451 4f16
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapanato panato
metanoiaa

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako vianowaczi nowaczi
metanoiaa
Reposted frombluuu bluuu viapanato panato
metanoiaa
0760 57e5
Reposted frommarazm marazm viaQudaci Qudaci
metanoiaa
3071 7c8f
she saw a train for the first time
Reposted fromczinok czinok viaMoHo MoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl